• ocieplenie bloku nr 62
 • kompleksowa przebudowa hotelu robotniczego na budynek mieszkalny nr 1 z montażem dźwigu osobowego
 • wymiany drzwi wejściowych w blokach
 • budowa śmietnika osiedlowego
 • wymiana witryn sklepowych w bloku nr 11
 • uzupełnienie we współpracy z Urzędem Miejskim w Wołominie zabawek na placu zabaw
 • remont kominów w bloku nr 12
 • montaż zasobnika na ciepła wodę w bloku nr 12
 • wykonanie nowych chodników ma terenie osiedla
 • instalacja wodomierzy z systemem elektronicznego odczytu w blokach na osiedlu
 • ocieplenie ścian szczytowych bloku nr 12
 • budowa studni głębinowych na osiedlu
 • remont placu zabaw dla dzieci
 • remont studzienki kanalizacyjnej przy bloku nr 5
 • remonty dachów budynków
 • montaż monitoringu w obrębie śmietników,
 • wymiana koszy na śmiecie
 • montaż koszy na psie odchody
 • wykonanie oznakowania poziomego na osiedlu
 • sukcesywna wymiana lamp oświetleniowych na osiedlu
 • remont dwóch klatek schodowych w bloku nr 15
 • działania projektowe celem wprowadzenia na osiedlu strefy ruchu