22 grudnia 1997 roku zostało zawarte porozumienie, pomiędzy PGNiG S.A w Warszawie z Oddziałem Poszukiwania Nafty i Gazu w Wołominie a Spółdzielnią Mieszkaniową „Gwarek” z siedzibą w Wołominie. Zgodnie z ustawą z dnia 12 października 1994 roku o zasadach przekazywania budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. nr 119 z 1994r.; poz.567) PGNiG przekazało nieodpłatnie na własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Gwarek” następujące budynki:

1) Al. Armii Krajowej 64 budynki nr: 1 (dawny hotel pracowniczy), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 oraz blok Al. Armii Krajowej 62,

2) Al. Armii Krajowej 64A (z obowiązkiem przekazania tego budynku na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Naftowa”),

3) pawilony handlowe w budynkach 11, 12, 13 a także budynek byłej kotłowni (obecnie budynek biurowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Gwarek” w Wołominie),

4) kiosk warzywny oraz zespoły garaży A- 8(1-8), B-6 (1-6), C-7(1-7), D-8(1-8), E-8(1-8), F-9(1-9), G-8(1-9), H-12(1-12), I-9(1-9), K-1, L-12(1-7), M-7(1-7).

31 grudnia 1997 roku został podpisany Akt Notarialny przekazania w/w nieruchomości na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Gwarek” z siedzibą w Wołominie.

Na przełomie 2004/2005 zmodernizowano od lat opustoszały hotel pracowniczy. Wynikiem czego było powstanie 27 mieszkań oraz kompleksu lokali usługowych znajdujących się na parterze budynku nr 1.

W 2005 roku został również zmodernizowany budynek nr 12. Podczas trwających prac budowlanych z zaplecza lokalu usługowego wydzielono 5 mieszkań, które powiększyły zasoby Spółdzielni do liczby 406 lokali mieszkalnych.

Zarząd

  1. Paweł Piankowski – Prezes Zarządu
  2. Rafał Hoffmann – Członek Zarządu

 

Biuro SM Gwarek

  1. Główny Księgowy
  2. Starsza Księgowa
  3. Księgowa – Kasjer

 

Rada nadzorcza

Skład rady nadzorczej SM Gwarek w Wołominie wybranej na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2019 r.

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Zmiany
1 Paweł Włodkowski Przewodniczący RN  

 

2 Rafał Hoffmann Z-ca Przewodniczącego RN Rezygnacja z dniem 1.10.2019
3 Bartłomiej Powichrowski Sekretarz RN

 

4 Jan Mirowski Członek RN

 

Prezesi zarządu

Mariusz Gazda 1997-2001
Ireneusz Kostrzewa 2001-2008
Jan Stankiewicz 2008-2011
Antoni Harlej 2011-2015
Mariola Klimek 2015-2016
Jan Mirowski 2016
Jarosław Marcinkiewicz 2016-2017
Paweł Piankowski 2017-obecnie

 

==> Spotkania z mieszkańcami

==>13.10.2021- spotkanie z mieszkańcami bloku nr 12

==> 19.10.2021- spotkanie z mieszkańcami bloków nr 3 i 4

Galeria osiedla