Informujemy że ścianie budynku spółdzielni jest dostępna skrzynka podawcza