Przy pomocy biegłego sądowego dokonujemy kontroli urządzeń w zakresie efektywności energetycznej.