Powstała wiata śmietnikowa osłaniająca przykry widok pojemników na odpady segregowane, poprawiająca wizerunek tej części osiedla, oraz ograniczająca rozwiewanie śmieci po jego terenie.
Dodatkowo została wydzielona droga pożarowa w celu ograniczenia możliwości postoju aut blokujących wjazd straży pożarnej lub karetki pogotowia. Jednocześnie zostały uporządkowane miejsca postojowe przed wiatą wraz z miejscem na dostęp wozu MZO.